Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt

In het voorjaar van 2012 schrijf ik in opdracht van het InnovatieNetwerk een essay. Onderzoeksvraag: wat is de relatie tussen schaal en vertrouwen in de intensieve veehouderij? Om tot een antwoord te komen lees en denk ik, en ondervraag ik een aantal mensen met interessante ervaringen. Zij wisselen ook met elkaar van gedachten onder mijn leiding. Het schrijf- en denkwerk neemt een paar maanden in beslag.

Lees “Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt” verder

Ethische vragen rond voedsel

Samen met Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, schrijf ik in 2009 voor het ministerie van LNV een essay over de ethische vragen die het ministerie in de nabije toekomst kan verwachten rondom voedsel. Deze agenda zal de interne discussie op LNV voeden. De ethische agenda geeft ook vorm aan de tenders die NWO gaat uitschrijven over onderzoek naar maatschappelijke vragen rond voedselvoorziening. Staman en ik spreken hiertoe met wetenschappers, bestuurders, NGO’s en ondernemers.

Digitaal_Rapportstrategische_agenda