Het poreuze zelf

De overheid roept ons op onszelf te redden. Hersenwetenschappers leren ons dat autonomie een prestatie is die hersenen slechts in gunstige omstandigheden en dan pas na jaren kunnen leveren. In een essay voor de Volkskrant onderzoek ik de spanning hiertussen. Deze tekst werd in 2007 in bewerkte vorm gebruikt voor het centraal schriftelijk examen Nederlands voor het VWO.

Het poreuze zelf, essay

Meeting of Minds

Onder de naam ‘Meeting of Minds’ voltrekt zich in 2005 en 2006 een uniek experiment: in negen Europese landen zal een burgerpanel aanbevelingen formuleren voor hun nationale parlement. In Brussel komen zij vervolgens enige dagen bij elkaar om ook het Europese parlement te voeden met hun gedachten. Vanuit het Rathenau Instituut denk ik mee over het ontwerp van het project en woon ik de bijeenkomsten bij. Samen met twee Belgische collega’s organiseer en modereer ik voorafgaand aan de burgerpanels een expert-meeting met Europese hersenwetenschappers en stakeholders. Ik schrijf teksten voor de website en samen met mijn Belgische collega’s schrijf ik de informatie voor de burgers. Een hele uitdaging: die teksten moeten correct, prikkelend, toegankelijk én neutraal zijn.

Brochure voor Europees burgerpanel hersenwetenschappen
Christine van Broeckhoven, interview
Gerard Boer, interview
Gerrit Glas, interview
Inez de Beaufort, interview
Irina Cleemput, interview
Peter Hagoort, interview
Rik Achten, interview