Fysiek

Fysieke ruimte

Een tweede manier om mijn ruimtethema uit te werken, is fysiek. Veel van de politiek gevoelige vraagstukken van nu zijn in feite een strijd om de fysieke ruimte. Varkensboeren en natuurliefhebbers stuiten hard op elkaar. Nieuwe woningen vragen om ruimte, maar kunnen beter niet gebouwd worden in uiterwaarden of diepe polders, want die houden we niet droog. We willen bos waar we ook heide willen, en wolven waar we ook schapen willen. Wensen en ambities zitten elkaar kortom in de weg, omdat we letterlijk niet genoeg ruimte kunnen maken voor alles en iedereen. Wat dan te denken en te doen? Hoe geven we ons land dan vorm? Hoe zijn we dan solidair?

De afgelopen jaren heb ik me achter de schermen veel met dit type vraagstukken beziggehouden. Ruimtelijke ordening interesseert me, omdat filosofische kwesties over waarden hier heel concreet worden. We kunnen niet gewoon elk ons eigen ding doen en elkaar verder met rust laten, want daar is simpelweg geen ruimte voor. De politiek zal moed moeten tonen en sommige waarden boven andere moeten gaan stellen. Spannend voor een denker!

Wie ruim wil denken over ruimtelijke ordening stuit ook op de ambachtelijke kant ervan. Ik heb grote bewondering voor de professionals – stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, watermanagers, natuurbeheerders – die zich inspannen om mooie, praktische en democratisch oplossingen te ontwerpen voor ruimtelijke vraagstukken. Ik stel graag de vraag wanneer zij daarin slagen, en waarom.