referenties

“Marjan Slob begeleidde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het helder verwoorden van onze positie en onderzoekstaak in relatie tot beleid. Zij bouwt hierbij voort op onderzoek naar en analyse van de relaties tussen samenleving, wetenschap, politiek en beleid dat zij zowel voor de WRR als voor andere kennisinstellingen heeft uitgevoerd. In de samenwerking toont Marjan zich zeer betrokken en heeft zij een scherp oog voor wie wij zijn, wie onze doelgroepen zijn, de keuzes die wij moeten maken en het werk dat wij doen.
Het lukt Marjan telkens opnieuw om vanuit een ingewikkeld web van informatie en inzichten materiaal op te leveren dat ons ondersteunt en zeer toegankelijk, prettig leesbaar en geschikt is voor veel verschillende doeleinden.”
Frans Brom, directeur/secretaris van de WRR.

“You did a wonderful job as interviewer, because the questions were very searching and philosophically challenging, and at the same time comprehensible to the audience.”
De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum.

“De afgelopen vijf jaar heb ik met Marjan gewerkt aan de uitwerking van de basiswaarden van het Deltaprogramma: solidariteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Als filosoof en schrijver heeft ze geweldig werk geleverd.
Ze heeft zich het waterdomein razendsnel eigengemaakt en de zoektocht naar een aansprekende invulling van de basiswaarden met haar filosofische kennis verrijkt en verdiept. Ik zal deze inspirerende denksessies missen.”
Pieter Bloemen, Staf Deltacommissaris.

“Marjan Slob is een begenadigd en veelzijdig schrijfster, interviewer en opiniemaker. Een echte professional. Inspirerend, scherp, helder en vernieuwend, een denker bovendien die concrete resultaten bereikt.”
Jan Staman, consultant, voormalig directeur van het Rathenau Instituut.

“Wat ik uitermate knap vind van Marjan is dat zij over abstracte onderwerpen mensen uitstekend kan interviewen en daar prachtige portretten van maakt. Vervolgens is ze dan ook nog sterk in het trekken van lijnen door die interviews heen, heb ik als geïnterviewde en als opdrachtgever ervaren. Topkwaliteit en uitstekende samenwerking is wat Marjan biedt.”
Marjolein van Asselt, hoogleraar Risk Governance in Maastricht, raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid.

“Marjan Slob is een schrijver die als een van de weinigen in staat is om de essentie van je eigen ideeënwereld zo op te schrijven dat je denkt: ‘Zo, dat heb ik mooi gezegd!’. Maar dat is natuurlijk niet zo; ze heeft de essentie benoemd waar je zelf naar op zoek was.”
Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures in Utrecht, voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

“Marjan kan input over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zodanig verwerken dat er een toegevoegde waarde ontstaat. Het resultaat is herkenbaar én inspirerend. Het is bovendien een plezier om met haar samen te werken.”
Jenny Goldschmidt, emeritus-hoogleraar Rechten van de mens in Utrecht, trekker van het zwaartepunt Conflicten en mensenrechten, voormalig voorzitter van de Commissie gelijke behandeling.