werk

Ik verdiep inzichten en ideeën. Meestal schriftelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een column of essay. Maar ook mondeling, bijvoorbeeld als spreker, of als moderator van een debat.

Mijn belangstelling is breed: van technologie tot design, van democratie tot natuur, van wetenschapstheorie tot de invloed van fantasie en verbeelding op gedrag.

Deels is mijn werk persoonlijk en opiniërend. Dan schrijf ik recensies, essays en boeken op eigen titel. Zo heb ik een tweewekelijkse column in het opiniekatern van de Volkskrant (op maandag). Mijn meest recente boek, Hersenbeest, won de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van 2017.

Ik werk ook voor organisaties. Voor het management diep ik dan een thema uit. Conceptueel, maar zeker ook door de maatschappelijke relevantie daarvan zichtbaar te maken. Ik voer daartoe bijvoorbeeld gesprekken met belangrijke externen, reflecteer daarop en doordenk de implicaties. Vaak met een elegante tekst als resultaat.

Onder mijn opdrachtgevers: Rathenau Instituut, Planbureau voor de Leefomgeving, Staf Deltacommissaris, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Link naar mijn CV.

U kunt me benaderen voor:
– het schrijven van een verkennend essay / een publieksboek / column
– het leiden van een debat
– het geven van een lezing of gastles
– stand-up reflectie tijdens uw bijeenkomst

Ik geef ook workshops non-fictie schrijven. Die activiteit heb ik ondergebracht in Socratisch Schrijven, waarin ik samenwerk met Tanny Dobbelaar.