werk

Ik verdiep inzichten en ideeën. Meestal schriftelijk, in de vorm van een column, recensie, essay, boek.
Maar ook mondeling, bijvoorbeeld als spreker of als moderator van een debat.

Mijn belangstelling is breed: van technologie en democratie tot dieren en natuur, van filosofie tot de invloed van fantasie en verbeelding op gedrag.

Deels is mijn werk persoonlijk en opiniërend.
Mijn meest recente boek, Door de bomen het huis, is een vorm van filosofische journalistiek. Mijn voorlaatste boek, De lege hemel: over eenzaamheid, won de J. Greshoff-prijs voor essay, stond op drie andere shortlists, en is vertaald in het Duits en Spaans. Met Hersenbeest, won ik de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van 2017.

Ik schrijf voor de Volkskrant en andere media. Maar ik werk ook voor organisaties, door voor het management een thema uit te diepen. Zoekend en reflecterend maak ik de maatschappelijke relevantie van hun onderwerp zichtbaar. Ik voer daartoe bijvoorbeeld gesprekken met belangrijke externen, doordenk de implicaties en leg verbanden. Vaak met een elegante tekst als resultaat.

Onder mijn opdrachtgevers: Onderzoeksraad voor Veiligheid, Planbureau voor de Leefomgeving, Staf Deltacommissaris, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rathenau Instituut.

Als raadslid van de Raad voor Dierenaangelegenheden adviseer ik de regering over (de relaties tussen mens en) dieren.

  • U kunt me direct benaderen voor het schrijven van een essay of column.
  • Voor een optreden voor groepen (spreken, modereren, stand-up reflectie) kunt u contact opnemen met boekingsbureau ZijSpreekt of met de Schrijverscentrale (als u een culturele instelling bent die zij bedienen).