werk

Ik verdiep inzichten en ideeën. Meestal schriftelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een column, essay, boek.
Maar ook mondeling, bijvoorbeeld als spreker of als moderator van een debat.

Mijn belangstelling is breed: van technologie en democratie tot dieren en natuur, van filosofie tot de invloed van fantasie en verbeelding op gedrag.

Deels is mijn werk persoonlijk en opiniërend. Dan schrijf ik recensies, columns en essays op eigen titel. Mijn meest recente boek, De lege hemel: over eenzaamheid, trok veel media-aandacht en stond op enkele shortlists. Met mijn vorige boek, Hersenbeest, won ik de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van 2017.

Ik schrijf voor de Volkskrant en andere media. Maar ik werk ook voor organisaties, door voor het management een thema uit te diepen. Zoekend en reflecterend maak ik de maatschappelijke relevantie van hun onderwerp zichtbaar. Ik voer daartoe bijvoorbeeld gesprekken met belangrijke externen, doordenk de implicaties en leg verbanden. Vaak met een elegante tekst als resultaat.

Onder mijn opdrachtgevers: Rathenau Instituut, Planbureau voor de Leefomgeving, Staf Deltacommissaris, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Als raadslid van de Raad voor Dierenaangelegenheden adviseer ik de regering over (de relaties tussen mens en) dieren.

Link naar mijn CV.

  • U kunt me direct benaderen voor het schrijven van een essay / een publieksboek / column.
  • Voor een optreden voor groepen (spreken, modereren, stand-up reflectie) kunt u contact opnemen met boekingsbureau ZijSpreekt.  
  • Ik geef ook workshops non-fictie schrijven. Die activiteit heb ik ondergebracht in Socratisch Schrijven, waarin ik samenwerk met Tanny Dobbelaar.