Decentralisatie en gelijkheid

De rijksoverheid delegeert taken naar gemeenten. Gevolg: burgers gaan in verschillende gemeenten verschillende diensten ontvangen. Strookt dat eigenlijk wel met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel?
Ik modereer een Kenniskamer van het ministerie van Binnenlandse Zaken over deze kwestie.