Digital humanities

Ook geestes- en sociale wetenschappen digitaliseren in rap tempo. Software kan helpen om interessante patronen te ontdekken. Op een Engelstalig symposium van de KNAW modereer ik een debat over de condities waaronder digitalisering tot goede wetenschap leidt.