Liefde en literatuur

Wat zegt romantische lectuur over de manier waarop wij liefde begrijpen? Hoe kan je die lectuur wetenschappelijk bestuderen? En wat zegt zij over de reële en fictieve verhouding tussen mannen en vrouwen?
Vragen die ik aanstip in een lezing voor het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.