Mens, dier en gezondheid

Mensen en dieren hebben gezondheidsbelangen die elkaar soms in de weg zitten. Voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid redigeer ik een essaybundel die deze dwarse thematiek voor het eerst verkent.