Reset your brain

In het Filmhuis in Den Haag draaien in 2006 vier speelfilms die een raakvlak hebben met hersenwetenschappen. Voorafgaand aan de film interview ik een wetenschapper en een denker over het thema van de film. Eenzelfde programma modereer ik ook in Utrecht en Wageningen.