Onzichtbaarheid

Op vier (besloten) Live Hack Marathons leid ik anderhalve dag lang het gesprek tussen zeer uiteenlopende mensen. Via experimentele werkvormen onderzoeken zij manieren om bestaande systemen te ‘hacken’ door grote en kleine ingrepen te plegen. Het proces vraagt veel improvisatievermogen, maar is ook hartverwarmend.

Dit is één van de activiteiten van het geëngageerde, internationaal georiënteerde kunstproject Hacking Habitat. Ik modereer ook de openbare debatten in Tivoli en het slotdebat in de voormalige gevangenis op het Wolvenplein.

Doe ‘ns normaal!

Nieuwe technologieën helpen om de samenleving gezonder, veiliger, vreedzamer te maken. Maar wat doet de inzet van dit soort technologieën met het vertrouwen tussen staat en burger? Die vraag staat centraal tijdens de Rathenau-conferentie ‘Doe ‘ns Normaal: rechtstaat of techstaat’.
Samen met een Rathenau-team bedenk ik de talloze sprekers en een flitsende talkshow.

Het verhaal van het Planbureau voor de Leefomgeving

Hoe zien medewerkers de toekomst van het door fusie tot stand gekomen Planbureau voor de Leefomgeving voor zich? Directeur Maarten Hajer vraagt me in 2009 een aantal medewerkers te interviewen om te bezien wat zij voor het PBL van waarde achten. Dit resulteert in het boekje De kracht van verhalen.

Anton van Hoorn, interview
Joop Oude Lohuis, interview
Arthur Petersen, interview