Psychiatrische genomics

Genomics maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar de genen die verantwoordelijk zijn voor depressie en schizofrenie. Samen met Ingrid Baart onderzoek ik in 2007 en 2008 hoe kansrijk dit wetenschappelijke onderzoeksprogramma is en wat de mogelijke maatschappelijke en psychologische gevolgen zullen zijn. Hierover schrijven we een lang essay voor de Academische Boekengids, en een korter essay voor Psy.

Psychiatrische genomics, essay
Vissen naar genen, essay

Europees denken over maatschappelijke effecten van technologie

Voor het Rathenau Instituut ontwerp ik in 2008 een meerdaagse conferentie van Europese technologie-assessors die werken voor hun nationale parlementen. Keynote spekers Pier Vellinga, Nikolas Rose, Ellen Silbergeld en Michael Braungart presenteren hun visie op respectievelijk internationaal samenwerken rond klimaat, politieke verschuivingen binnen het biomedische veld, maatschappelijke actie rond nanotechnologie en voorwaarden voor duurzaam ontwerpen.

Michael Braungart, interview
Nikolas Rose, interview
Ellen Silbergeld, interview
Pier Vellinga, interview