Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt

In het voorjaar van 2012 schrijf ik in opdracht van het InnovatieNetwerk een essay. Onderzoeksvraag: wat is de relatie tussen schaal en vertrouwen in de intensieve veehouderij? Om tot een antwoord te komen lees en denk ik, en ondervraag ik een aantal mensen met interessante ervaringen. Zij wisselen ook met elkaar van gedachten onder mijn leiding. Het schrijf- en denkwerk neemt een paar maanden in beslag.

Lees verder “Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt”

Beleid en het bewijsbeest

Hoe werkt de interactie tussen wetenschappers, beleidsmakers en politici? Over dat onderwerp schrijf ik in opdracht van het Rathenau Instituut een essay. Onder meer op basis van gesprekken met experts en politici. Samen met directeur Jan Staman formuleer ik enkele aanbevelingen voor een goede rolverdeling. Dit proces neemt een klein jaar in beslag. Het rapport werkt sterk door en wordt vertaald in het Engels. Lees verder “Beleid en het bewijsbeest”