Waarheid in tijden van alternatieve feiten

De waarheid kennen we niet. Toch is een gedeeld idee van waarheid nodig om je burgerrol goed te vervullen.
Hoe valt dat te verzoenen?
Die vraag staat centraal tijdens mijn lezing op de Internationale School voor Wijsbegeerte.