Ethische vragen rond voedsel

Samen met Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, schrijf ik in 2009 voor het ministerie van LNV een essay over de ethische vragen die het ministerie in de nabije toekomst kan verwachten rondom voedsel. Deze agenda zal de interne discussie op LNV voeden. De ethische agenda geeft ook vorm aan de tenders die NWO gaat uitschrijven over onderzoek naar maatschappelijke vragen rond voedselvoorziening. Staman en ik spreken hiertoe met wetenschappers, bestuurders, NGO’s en ondernemers.

Digitaal_Rapportstrategische_agenda