Evaluatie coronabeleid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid evalueert het coronabeleid van de Nederlandse regering.
Op hun verzoek schrijf ik een proeve van een gedeelte van hun eerste rapport.
Ik zoek een geschikte toon en adviseer ik over de organisatie van het schrijfwerk.