Geestelijk gezond in Zeeland

De GGZ van Zeeland wil haar visie herijken. Ik spreek met allerlei interne en externe betrokkenen om gevoel te krijgen voor hun waarden. Vervolgens stel ik in overleg met de directie een nieuwe visie op. Juli 2010 komt die naar buiten.