Mensenrechten in beweging

De Universiteit Utrecht vraagt mij een publieksboek te schrijven over actuele vraagstukken rond mensenrechten. Ik zoek samenwerking met Esmée Schilte, die de idee mensenrechten bespreekt. Zelf buig ik me over privacy, klimaatverandering, en ingrijpen in falende staten. Ik interview deskundigen, verwerk hun inzichten in essays, en voer het projectmanagement.

Een jaar later verschijnt Mensenrechten in beweging bij uitgeverij NwA’dam.

(fragment)

“De informatie- en communicatietechnologie die de wereld sinds enkele decennia overspoelt, heeft dit contract echter op losse schroeven gezet. Wij burgers zetten de communicatiekanalen zelf wijd open. En de staat vertoont de sterke neiging om bestanden met onze persoonsgegevens aan elkaar te koppelen om ons ‘beter van dienst’ te zijn. Buiten komt binnen, en binnen wordt buiten. Daarmee blaast ICT de vertrouwde, aan ons lichaam gebonden manieren van interacteren als het ware op. Vanwege de digitale revolutie lopen binnen en buiten op een volstrekt nieuwe manier door elkaar heen, en, we weten we nog niet waar ons dat eigenlijk laat. Gezonde omgangsvormen met deze nieuwe situatie hebben zich nog niet uitgekristalliseerd. Ondertussen lijken we, duizelig van de mogelijkheden als we zijn, niet goed meer te beseffen wat privacy nu eigenlijk beoogt te beschermen.”

Lees hier het door mij geschreven hoofdstuk over Privacy.