Psychiatrische genomics

Genomics maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar de genen die verantwoordelijk zijn voor depressie en schizofrenie. Samen met Ingrid Baart onderzoek ik in 2007 en 2008 hoe kansrijk dit wetenschappelijke onderzoeksprogramma is en wat de mogelijke maatschappelijke en psychologische gevolgen zullen zijn. Hierover schrijven we een lang essay voor de Academische Boekengids, en een korter essay voor Psy.

Psychiatrische genomics, essay
Vissen naar genen, essay