Solidariteit in de delta

Solidariteit is één van de basiswaarden waarmee de staf van de Deltacommissaris werkt. Alleen: wat betekent solidariteit in het waterdomein?
Ik doordenk het voor hen in een essay. Een half jaar na de afspraak ligt het er.