Psychiatrische genomics

Genomics maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar de genen die verantwoordelijk zijn voor depressie en schizofrenie. Samen met Ingrid Baart onderzoek ik in 2007 en 2008 hoe kansrijk dit wetenschappelijke onderzoeksprogramma is en wat de mogelijke maatschappelijke en psychologische gevolgen zullen zijn. Hierover schrijven we een lang essay voor de Academische Boekengids, en een korter essay voor Psy.

Psychiatrische genomics, essay
Vissen naar genen, essay

Europees denken over maatschappelijke effecten van technologie

Voor het Rathenau Instituut ontwerp ik in 2008 een meerdaagse conferentie van Europese technologie-assessors die werken voor hun nationale parlementen. Keynote spekers Pier Vellinga, Nikolas Rose, Ellen Silbergeld en Michael Braungart presenteren hun visie op respectievelijk internationaal samenwerken rond klimaat, politieke verschuivingen binnen het biomedische veld, maatschappelijke actie rond nanotechnologie en voorwaarden voor duurzaam ontwerpen.

Michael Braungart, interview
Nikolas Rose, interview
Ellen Silbergeld, interview
Pier Vellinga, interview

Meeting of Minds

Onder de naam ‘Meeting of Minds’ voltrekt zich in 2005 en 2006 een uniek experiment: in negen Europese landen zal een burgerpanel aanbevelingen formuleren voor hun nationale parlement. In Brussel komen zij vervolgens enige dagen bij elkaar om ook het Europese parlement te voeden met hun gedachten. Vanuit het Rathenau Instituut denk ik mee over het ontwerp van het project en woon ik de bijeenkomsten bij. Samen met twee Belgische collega’s organiseer en modereer ik voorafgaand aan de burgerpanels een expert-meeting met Europese hersenwetenschappers en stakeholders. Ik schrijf teksten voor de website en samen met mijn Belgische collega’s schrijf ik de informatie voor de burgers. Een hele uitdaging: die teksten moeten correct, prikkelend, toegankelijk én neutraal zijn.

Brochure voor Europees burgerpanel hersenwetenschappen
Christine van Broeckhoven, interview
Gerard Boer, interview
Gerrit Glas, interview
Inez de Beaufort, interview
Irina Cleemput, interview
Peter Hagoort, interview
Rik Achten, interview