Toekomstverkenningen voor beleid

Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid interview ik in 2008 twaalf strategen op de verschillende ministeries. Vraag: wanneer krijgen wetenschappelijke studies naar de toekomst betekenis voor beleid? Van welke praktische, politieke én inhoudelijke factoren hangt dat af? De interviews maken deel uit van het project ‘Praktijken toekomstverkenningen’ dat de WRR in 2010 naar buiten brengt.