Ethische vragen rond voedsel

Samen met Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, schrijf ik in 2009 voor het ministerie van LNV een essay over de ethische vragen die het ministerie in de nabije toekomst kan verwachten rondom voedsel. Deze agenda zal de interne discussie op LNV voeden. De ethische agenda geeft ook vorm aan de tenders die NWO gaat uitschrijven over onderzoek naar maatschappelijke vragen rond voedselvoorziening. Staman en ik spreken hiertoe met wetenschappers, bestuurders, NGO’s en ondernemers.

Digitaal_Rapportstrategische_agenda

Verantwoordelijkheid nemen bij onzekere risico’s

Samen met Pieter Bloemen van het ministerie van VROM en Verkeer & Waterstaat doordenk ik in 2009 en 2010 manieren waarop bestuurders verantwoordelijkheid kunnen nemen in situaties van grote en diepe onzekerheid. Neem klimaatverandering: we weten niet precies wat er gaat gebeuren; we weten wel dat we nu iets moeten doen. Volgens welke ratio zijn miljarden aan gemeenschapsgeld verantwoord te besteden?

Over de f in adaptief beleid