Het verhaal van het Planbureau voor de Leefomgeving

Hoe zien medewerkers de toekomst van het door fusie tot stand gekomen Planbureau voor de Leefomgeving voor zich? Directeur Maarten Hajer vraagt me in 2009 een aantal medewerkers te interviewen om te bezien wat zij voor het PBL van waarde achten. Dit resulteert in het boekje De kracht van verhalen.

Anton van Hoorn, interview
Joop Oude Lohuis, interview
Arthur Petersen, interview

Toekomstverkenningen voor beleid

Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid interview ik in 2008 twaalf strategen op de verschillende ministeries. Vraag: wanneer krijgen wetenschappelijke studies naar de toekomst betekenis voor beleid? Van welke praktische, politieke én inhoudelijke factoren hangt dat af? De interviews maken deel uit van het project ‘Praktijken toekomstverkenningen’ dat de WRR in 2010 naar buiten brengt.